شیمی3-فصل2 جلسه2

aslani_shimi
25 بازدید 4 روز پیش

shimi

aylar_fatahy
6 بازدید 2 روز پیش

دوازدهم فصل1 قسمت 5

aslani_shimi
23 بازدید 3 هفته پیش

شیمی آنتالپی

Negahban_shimi
48 بازدید 1 هفته پیش

shimi 10 part 5

marahrabeshoma_neshankhahimdad
17 بازدید 2 هفته پیش

دوازدهم فصل1 جلسه6

aslani_shimi
28 بازدید 3 هفته پیش

سوالات نهایی شیمی

aslani_shimi
17 بازدید 1 هفته پیش

shimi 10 part 3

Np.online
6 بازدید 3 هفته پیش

حل تست شیمی 98

shimi_konkur_mehri
5 بازدید 4 هفته پیش

دهم فصل 1 جلسه6

aslani_shimi
2 بازدید 3 هفته پیش

shimi 10 part 13

Np.online
1 بازدید 3 هفته پیش

shimi 11 part 13

Np.online
12 بازدید 1 ماه پیش

shimi

Vahidehsedaghatzadeh
98 بازدید 1 ماه پیش

شیمی دهم

aslani_shimi
24 بازدید 1 ماه پیش

shimi 11 part 11

Np.online
6 بازدید 1 ماه پیش

shimi 10 part 12

Np.online
3 بازدید 1 ماه پیش

shimi 11 part 12

Np.online
3 بازدید 1 ماه پیش

یازدهم فصل1 جلسه 4

aslani_shimi
10 بازدید 1 ماه پیش

شیمی شیمی

کهکشان راه شیمی
70 بازدید 1 هفته پیش

شیمی

کهکشان راه شیمی
29 بازدید 1 هفته پیش

شیمی

Nargessmusavi
38 بازدید 4 روز پیش

شیمی

sky_room_farzanegan
4 بازدید 17 ساعت پیش

شیمی

Tgrbe123
7 بازدید 1 هفته پیش

شیمی

Nargessmusavi
7 بازدید 4 روز پیش

شیمی

Nargessmusavi
6 بازدید 4 روز پیش

شیمی

Nargessmusavi
5 بازدید 4 روز پیش

شیمی

Nargessmusavi
6 بازدید 4 روز پیش

شیمی

Nargessmusavi
5 بازدید 4 روز پیش

شیمی

mansoureh1272089592
118 بازدید 1 هفته پیش

شیمی یک

کهکشان راه شیمی
78 بازدید 1 هفته پیش

شیمی دو

کهکشان راه شیمی
27 بازدید 1 هفته پیش

آز شیمی

mehradgoonfereydooni
6 بازدید 1 هفته پیش

گرما شیمی

m.shegefti
9 بازدید 1 هفته پیش

شیمی دهم

Kolaaak
13 بازدید 1 هفته پیش

شیمی استوکیومتری

FAANOOZAA
3 بازدید 1 هفته پیش

شیمی 3فصل2

tgrbi
1 بازدید 1 هفته پیش

شیمی 12فصل2

ainazkhodaparast090
7 بازدید 4 روز پیش

شیمی جلسه اول

خدایی
5 بازدید 2 روز پیش
نمایش بیشتر