شیروان عبدالله

کوررد19
4.2 هزار بازدید ۶ ماه پیش

شیروان عبدالله

xxp
1.9 هزار بازدید ۶ ماه پیش

گولوگولو

من زوجر هستم
301 بازدید ۳ ماه پیش

شیروان عبدالله

سیامک زکی بیگ
11 هزار بازدید ۱ سال پیش

شیروان عبدالله

گعده ( Ga3da )
6 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیروان عبدالله

shirvanbanai
5.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیروان عبدالله

MehdiNikrah
7 هزار بازدید ۱ سال پیش

شیروان عبدالله

گعده ( Ga3da )
3.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیروان عبدالله

گعده ( Ga3da )
13.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیروان عبدالله

گعده ( Ga3da )
4 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیروان عبدالله

گعده ( Ga3da )
10.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیروان عبدالله

گعده ( Ga3da )
7.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیروان عبدالله

گعده ( Ga3da )
5.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیروان عبدالله

گعده ( Ga3da )
8 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیروان عبدالله

گعده ( Ga3da )
7.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیروان عبدالله 2014

ayublotfi
4.8 هزار بازدید ۵ سال پیش

شیروان عبدالله ۲۰۱۶

shirvanbanai
5.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

شیروان عبدالله 2014

ایوب فتاحی
13 هزار بازدید ۵ سال پیش

شیروان عبدالله -2016

تاپ کورد
6.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیروان عبدالله - روعه

گعده ( Ga3da )
4 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیروان عبدالله - مندالی

گعده ( Ga3da )
8.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیروان عبدالله 2016

تاپ کورد
9.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیروان عبدالله - داعش

گعده ( Ga3da )
12.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیروان عبدالله - 2018

stereofarhad
5.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

شیروان عبدالله - رمیکس

گعده ( Ga3da )
3.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیروان عبدالله - بوو بوو

گعده ( Ga3da )
5.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیروان عبدالله - زور خوش

گعده ( Ga3da )
8.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

اهنگ کوردی شیروان عبدالله

زانیار
44.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

شیروان عبدالله 2017 - به شی 7

تاپ کورد
6.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

شیروان عبدالله 2017 - به شی 1

تاپ کورد
2.8 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر