سیاه نمایی هنر نیست

کلاکت
350 بازدید ۱۱ ماه پیش

سفیدنمایی

پندانه Pandaneh
659 بازدید ۱۱ ماه پیش

سیاه نمایی تلویزیون

moshashaat
45 بازدید ۱ سال پیش

احمدی نژاد و قوه قضائیه

کانال فتنه
6.1 هزار بازدید ۱ سال پیش