مشروب و کبد

Akhbare_tebbe_sonati
70 بازدید 3 ماه پیش

تمرینات سنتی

said
17 بازدید 1 هفته پیش

موسیقی سنتی

ejraye majales
30 بازدید 4 روز پیش

طب سنتی

Tabib_baranebahari
19 بازدید 1 هفته پیش

تمرینات سنتی

said
25 بازدید 1 هفته پیش

تمرینات سنتی

said
2 بازدید 2 روز پیش

تمرینات سنتی

said
17 بازدید 1 هفته پیش

پنیر سنتی

damnet
14 بازدید 20 ساعت پیش

موسقی سنتی

Ayhvvttgvruixfgh
67 بازدید 1 هفته پیش

اهنگ زیبا سنتی

ww-usnp
97 بازدید 5 روز پیش

گروه موسیقی سنتی

ejraye majales
99 بازدید 1 هفته پیش

آموزش بستنی سنتی

DIGIKOT
60 بازدید 1 روز پیش

معجزه طب سنتی

Rahgozar
31 بازدید 5 روز پیش

گروه موسیقی سنتی

ejraye majales
23 بازدید 6 روز پیش

نان های سنتی افغانستان

10tv
985 بازدید 5 روز پیش

"بستنی سنتی زعفرانی"

Papricka
318 بازدید 1 هفته پیش
نمایش بیشتر