تکنوازی سنتور اشتیاق

حامد
95 بازدید 3 هفته پیش

تکنوازی سنتور

Amuzesh santur
317 بازدید 3 ماه پیش

تکنوازی سنتور

Amuzesh santur
362 بازدید 3 ماه پیش

تکنوازی سنتور

hosseinkhavas.music
2.2 هزار بازدید 4 ماه پیش

تکنوازی سنتور

bahram_naderbeigi
861 بازدید 9 ماه پیش

تکنوازی سنتور

hosseinkhavas.music
738 بازدید 4 ماه پیش

تکنوازی سنتور

hosseinkhavas.music
359 بازدید 3 ماه پیش

تکنوازی سنتور

Amuzesh santur
187 بازدید 3 ماه پیش

تکنوازی سنتور

hosseinkhavas.music
2.1 هزار بازدید 4 ماه پیش

تکنوازی سنتور

Ali_SHK
1 هزار بازدید 3 ماه پیش

تکنوازی سنتور

hosseinkhavas.music
3 هزار بازدید 2 ماه پیش

Delnavaz دلنواز (تکنوازی سنتور)

Omid57omid
1.7 هزار بازدید 7 ماه پیش

تکنوازی سنتور قطعه وداع

Amuzesh santur
1.1 هزار بازدید 3 ماه پیش

تکنوازی سنتور سه گدار

یحیی اربابی
1.8 هزار بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر