آشنایی با Tensorflow 2.0

ai-man.ir
65 بازدید 6 ماه پیش

TensorFlow - Ep. 22

حسین
31 بازدید 3 سال پیش

Tensorflow.js Explained

ثاقب
21 بازدید 1 سال پیش

TensorFlow in 5 Minutes

ثاقب
100 بازدید 2 سال پیش

What is TensorFlow Lite?

stackbots
76 بازدید 1 سال پیش

TensorFlow Dev Summit 2017 - XLA

ai-man.ir
203 بازدید 2 سال پیش

TensorFlow Dev Summit 2018 - TFX

ai-man.ir
171 بازدید 1 سال پیش

Using TensorFlow to enable research

ai-man.ir
110 بازدید 1 سال پیش

TensorFlow Tutorial #03-C Keras API

سارا
79 بازدید 1 سال پیش

Keras TensorFlow Model in 7 Minutes

سارا
69 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر