تاریخ تنبک

babak tombak player
11 بازدید 1 ماه پیش

حسین تهرانی

محمد
19.1 هزار بازدید 8 سال پیش

حسین تهرانی

محمد
6.6 هزار بازدید 8 سال پیش

کامبیز گنجه ای

محمد
8.3 هزار بازدید 8 سال پیش

تنبک نوازی

My_tombak
2.7 هزار بازدید 1 سال پیش

تنبک نوازی

My_tombak
2.7 هزار بازدید 1 سال پیش

نوید

محمد
3.8 هزار بازدید 8 سال پیش

فربد

محمد
1.8 هزار بازدید 8 سال پیش

ترکمن

محمد
2.4 هزار بازدید 8 سال پیش

فربد

محمد
1.7 هزار بازدید 8 سال پیش

فربد

محمد
993 بازدید 8 سال پیش

فربد

محمد
1 هزار بازدید 8 سال پیش

تنبک نوازی

My_tombak
457 بازدید 1 سال پیش

tombak zadan bahal

ali alipouri
457 بازدید 6 سال پیش

تمبک

Ruriejr9r
28 بازدید 3 هفته پیش

تمبک نوازی

علی حسین مرادی
28 بازدید 1 ماه پیش

دونوازی تمبک

keyvansefiddashti
21 بازدید 1 ماه پیش

تمبک

S.hk
430 بازدید 11 ماه پیش

تمبک

Behbohoogram
111 بازدید 5 ماه پیش

تمبک

روژان دیندار
90 بازدید 5 ماه پیش

تمبک نوازی

barbod
28 بازدید 2 ماه پیش

تمبک نوازی

علی خدایار
1.9 هزار بازدید 11 ماه پیش

تمبک نوازی

u_8103094
39 بازدید 3 ماه پیش

تمبک ۱

Masood_heidary
533 بازدید 8 ماه پیش

تمبک نوازی

_reza_gorji_
282 بازدید 7 ماه پیش

تکنوازی تمبک

lenzirani
22 بازدید 2 ماه پیش
نمایش بیشتر