توربین گازی

مرتضی سهرابی
591 بازدید ۱۱ ماه پیش

دستگاه غبارسنج لیزری

حسین
80 بازدید ۷ ماه پیش

انیمیشن توربین گاز

بازتاب
1.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

طرز کار توربین گاز

لیان
799 بازدید ۳ سال پیش

چگونگی کارکرد توربین گاز

بازتاب
1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

اصول پایه توربین گاز

PerfectTeam
665 بازدید ۳ سال پیش

J47 ceramic blades

PerfectTeam
161 بازدید ۳ سال پیش

gas turbine

سارا
267 بازدید ۵ سال پیش

GE Gas Turbine Basic Cycle

بازتاب
325 بازدید ۳ سال پیش

Siemens gas turbine

PerfectTeam
162 بازدید ۳ سال پیش

J47 gas engine

PerfectTeam
198 بازدید ۳ سال پیش

Gas turbine

PerfectTeam
319 بازدید ۳ سال پیش

طرز کار موتور جت

لیان
3.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

Gas turbine

PerfectTeam
311 بازدید ۳ سال پیش

gas turbine accident

PerfectTeam
261 بازدید ۳ سال پیش

توربین

احمد
327 بازدید ۳ سال پیش

Two shaft gas turbine

PerfectTeam
343 بازدید ۳ سال پیش

پیچیدگی های موتور جت

لیان
649 بازدید ۳ سال پیش

New Siemens Gas turbine

بازتاب
391 بازدید ۳ سال پیش

Gas turbine

PerfectTeam
228 بازدید ۳ سال پیش