کار کردن مردم با کیوسک نیکو

1.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

شیوه ای شگفت انگیز برای خرید!

دیگر ویدیوها

کار کردن مردم با کیوسک نیکو

1.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

Operations Management - Inventory KPIs

179 بازدید ۱۱ ماه پیش

How to Develop Key Performance Indicators

101 بازدید ۱۱ ماه پیش

1 Intro to Retail Metrics

49 بازدید ۱۱ ماه پیش

Introduction to Key Performance Indicators

49 بازدید ۱۱ ماه پیش

Chapter 7: How to Be a Retail Buyer

64 بازدید ۱ سال پیش

Chapter 8: Smart Recruiting for Retail

49 بازدید ۱ سال پیش

Chapter 10: Running a Successful Sale Event

41 بازدید ۱ سال پیش

Chapter 2: How to Determine Your Target Market

226 بازدید ۱ سال پیش

Chapter 3: Location, Location, Location

117 بازدید ۱ سال پیش

Chapter 4: What Will You Sell?

58 بازدید ۱ سال پیش

Driving retail with RFID

129 بازدید ۱ سال پیش

Winning in Apparel Retail with RFID

34 بازدید ۱ سال پیش

Retail RFID

191 بازدید ۱ سال پیش

Future

64 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر