42 دنبال‌ کننده
12.8 هزار بازدید ویدیو

گچساران

68 بازدید ۱۲ ساعت پیش

قصر‌ی‌ در‌ دل‌ کوه‌ در‌ ارتفاع‌ ۲۲۰۰ متری‌ منطقه‌ گچساران‌ کوه‌ باستانی‌ دیل‌ ‌ گنجینه‌ سنگین‌ در‌ دوره‌ تاریخی‌ داریوش‌ اول‌

آخرین ویدیوها

لیست‌های پخش

دیگر ویدیوها

گچساران

68 بازدید ۱۲ ساعت پیش

گچساران

16 بازدید ۱۲ ساعت پیش

گنجینه‌های‌ گچساران

36 بازدید ۱۲ ساعت پیش

غارت

19 بازدید ۳ روز پیش

گنجینه‌های‌گچساران

28 بازدید ۳ روز پیش

ملکه‌ های‌ ایران

725 بازدید ۲ هفته پیش

غارت‌ ثروت‌ ایرانیان

398 بازدید ۲ هفته پیش

نقش‌ رستم

338 بازدید ۲ هفته پیش

جعل‌ هویت‌ در‌ اسرائیل

88 بازدید ۳ هفته پیش

راه‌ ارتباط

25 بازدید ۳ هفته پیش

پیکر‌ رضاشاه

221 بازدید ۳ هفته پیش

غارت

39 بازدید ۳ هفته پیش

غارت

120 بازدید ۱ ماه پیش

غارت

61 بازدید ۱ ماه پیش

غارت

82 بازدید ۱ ماه پیش

رهبری

102 بازدید ۱ ماه پیش

داریوش‌ سوم

160 بازدید ۱ ماه پیش

گنجینه‌ داریوش‌ سوم

862 بازدید ۱ ماه پیش

گنجینه‌

84 بازدید ۱ ماه پیش

گنجینه

117 بازدید ۱ ماه پیش

غارت

124 بازدید ۱ ماه پیش

معبد‌

278 بازدید ۱ ماه پیش

غارت

127 بازدید ۱ ماه پیش

185 بازدید ۱ ماه پیش

ایران‌

92 بازدید ۱ ماه پیش

غارت

80 بازدید ۱ ماه پیش

غارت

69 بازدید ۱ ماه پیش

غارت

113 بازدید ۱ ماه پیش

اسرار

168 بازدید ۱ ماه پیش

خزانه حکومتی ارزشمند است

143 بازدید ۱ ماه پیش

ایرانی‌ گدا نیست

193 بازدید ۱ ماه پیش

خیانت‌

580 بازدید ۱ ماه پیش

ایرانی‌ گدا‌ نیست

217 بازدید ۱ ماه پیش

خیانت‌‌و‌ غارت

284 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر