8 دنبال‌ کننده
17.9 هزار بازدید ویدیو
6 بازدید 3 هفته پیش

بازسازی کراس هد شرکت حفاری نفت برای اولین بار در ایران به روش متال اسپری

دیگر ویدیوها

7 بازدید 3 ماه پیش
12 بازدید 3 ماه پیش
8 بازدید 6 ماه پیش
16 بازدید 6 ماه پیش
20 بازدید 6 ماه پیش
7 بازدید 7 ماه پیش
6 بازدید 7 ماه پیش
1 بازدید 7 ماه پیش
9 بازدید 7 ماه پیش
3 بازدید 7 ماه پیش
18 بازدید 7 ماه پیش
14 بازدید 8 ماه پیش
2 بازدید 8 ماه پیش
9 بازدید 8 ماه پیش
10 بازدید 8 ماه پیش
10 بازدید 8 ماه پیش
24 بازدید 9 ماه پیش
9 بازدید 9 ماه پیش
6 بازدید 9 ماه پیش
19 بازدید 9 ماه پیش
18 بازدید 10 ماه پیش
10 بازدید 10 ماه پیش
12 بازدید 10 ماه پیش
11 بازدید 10 ماه پیش
10 بازدید 10 ماه پیش
نمایش بیشتر