4 هزار دنبال‌ کننده
3.9 میلیون بازدید ویدیو
4 بازدید 1 روز پیش

در این فیلم، چهار فصل آخر ریاضی هفتم (پایه اول دوره اول متوسطه) که شامل: فصل ششم: سطح و حجم، فصل هفتم: توان و جذر، فصل هشتم: بردار و مختصات و فصل نهم: آمار و احتمال از روی کتاب درسی توضیح داده شده است و کلیه تمرینات حل شده است. برای دانلود بخش اول فیلم ریاضی هفتم که شامل آموزش پنج فصل اول: راهبردهای حل مساله، عددهای صحیح، جبر و معادله، هندسه و استدلال و شمارنده ها و اعداد اول است می توانید به صفحه متوسطه اول سایت ام به آدرس: sites.google.com/view/barpa یا سایت دیگرم: riazi.blog.ir مراجعه فرمائید.

نمایش بیشتر