اطلاعات کانال

این کانال به درخواست آموزش برنامه نویسی و طراحی وب - رضا قاسم زاده ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 23 فروردین 1397 تعداد ویدیوها: 18 تعداد بازدید کل: 56.1 هزار