ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
605 دنبال‌ کننده
516.9 هزار بازدید ویدیو
149 بازدید 1 ماه پیش

مزرعه نخود دیم به آب گرفتگی حساس است و در این شرایط دچار بیماری های قارچی می شود. شخم برگرداندار با تشکیل کفه شخم غیر قابل نفوذ، باعث آب گرفتگی مزارع نخود و بیماری قارچی و فرسایش آبی خاک مزرعه میشود. کشاورزان عزیز دیم کار، اصول کشاورزی حفاظتی را بیاموزید و اجرا کنید تا هزینه تولید کمتر و خاک مزرعه حاصلخیز تر گردد و درآمد شما افزایش یابد.

نمایش بیشتر