143 دنبال‌ کننده
15.8 هزار بازدید ویدیو
60 بازدید 6 روز پیش

وبسايت : https://www.rezanmmd.com -------------------- اينستاگرام : https://www.instagram.com/rezanmmd -------------------- تلگرام : https://www.t.me/rezanmmd -------------------- يوتيوب : https://www.youtube.com/rezanmmd -------------------- آپارات : https://www.aparat.com/rezanmmd -------------------- آيدی پشتيبانی : https://www.t.me/Rezanmmd_support --------------------------------------------- { Reza Nourmohammadi --- Rezanmmd --- رضا نورمحمدی }

آخرین ویدیوها

بلاکچین و هوش مصنوعی

173 بازدید 7 ماه پیش

وبسايت : https://www.rezanmmd.com -------------------- اينستاگرام : https://www.instagram.com/rezanmmd -------------------- تلگرام : https://www.t.me/rezanmmd -------------------- يوتيوب : https://www.youtube.com/channel/UC8qlLD76JmWN5i3u5VsZFvA -------------------- آپارات : https://www.aparat.com/rezanmmd -------------------- آيدی پشتيبانی : https://www.t.me/Rezanmmd_support --------------------------------------------- { Reza Nourmohammadi --- Rezanmmd --- رضا نورمحمدی }

تکنولوژی بلاکچین

173 بازدید 7 ماه پیش

وبسايت : https://www.rezanmmd.com -------------------- اينستاگرام : https://www.instagram.com/rezanmmd -------------------- تلگرام : https://www.t.me/rezanmmd -------------------- يوتيوب : https://www.youtube.com/channel/UC8qlLD76JmWN5i3u5VsZFvA -------------------- آپارات : https://www.aparat.com/rezanmmd -------------------- آيدی پشتيبانی : https://www.t.me/Rezanmmd_support --------------------------------------------- { Reza Nourmohammadi --- Rezanmmd --- رضا نورمحمدی }

کریپتو کارنسی

173 بازدید 7 ماه پیش

وبسايت : https://www.rezanmmd.com -------------------- اينستاگرام : https://www.instagram.com/rezanmmd -------------------- تلگرام : https://www.t.me/rezanmmd -------------------- يوتيوب : https://www.youtube.com/channel/UC8qlLD76JmWN5i3u5VsZFvA -------------------- آپارات : https://www.aparat.com/rezanmmd -------------------- آيدی پشتيبانی : https://www.t.me/Rezanmmd_support --------------------------------------------- { Reza Nourmohammadi --- Rezanmmd --- رضا نورمحمدی }

رضا نورمحمدی

173 بازدید 7 ماه پیش

وبسايت : https://www.rezanmmd.com -------------------- اينستاگرام : https://www.instagram.com/rezanmmd -------------------- تلگرام : https://www.t.me/rezanmmd -------------------- يوتيوب : https://www.youtube.com/channel/UC8qlLD76JmWN5i3u5VsZFvA -------------------- آپارات : https://www.aparat.com/rezanmmd -------------------- آيدی پشتيبانی : https://www.t.me/Rezanmmd_support --------------------------------------------- { Reza Nourmohammadi --- Rezanmmd --- رضا نورمحمدی }

دیگر ویدیوها

60 بازدید 6 روز پیش
76 بازدید 2 هفته پیش
145 بازدید 2 هفته پیش
190 بازدید 4 هفته پیش
176 بازدید 1 ماه پیش
134 بازدید 2 ماه پیش
137 بازدید 2 ماه پیش
129 بازدید 2 ماه پیش
110 بازدید 3 ماه پیش
115 بازدید 3 ماه پیش
112 بازدید 3 ماه پیش
112 بازدید 4 ماه پیش
130 بازدید 4 ماه پیش
148 بازدید 4 ماه پیش
129 بازدید 5 ماه پیش
109 بازدید 5 ماه پیش
97 بازدید 5 ماه پیش
113 بازدید 5 ماه پیش
72 بازدید 5 ماه پیش
103 بازدید 5 ماه پیش
31 بازدید 6 ماه پیش
58 بازدید 6 ماه پیش
90 بازدید 6 ماه پیش
98 بازدید 6 ماه پیش
109 بازدید 6 ماه پیش
113 بازدید 7 ماه پیش
295 بازدید 7 ماه پیش
109 بازدید 7 ماه پیش
173 بازدید 7 ماه پیش
116 بازدید 7 ماه پیش
123 بازدید 9 ماه پیش
180 بازدید 9 ماه پیش
نمایش بیشتر