143 دنبال‌ کننده
15.6 هزار بازدید ویدیو
48 بازدید 3 روز پیش

وبسايت : https://www.rezanmmd.com -------------------- اينستاگرام : https://www.instagram.com/rezanmmd -------------------- تلگرام : https://www.t.me/rezanmmd -------------------- يوتيوب : https://www.youtube.com/rezanmmd -------------------- آپارات : https://www.aparat.com/rezanmmd -------------------- آيدی پشتيبانی : https://www.t.me/Rezanmmd_support --------------------------------------------- { Reza Nourmohammadi --- Rezanmmd --- رضا نورمحمدی }

آخرین ویدیوها

بلاکچین و هوش مصنوعی

168 بازدید 7 ماه پیش

وبسايت : https://www.rezanmmd.com -------------------- اينستاگرام : https://www.instagram.com/rezanmmd -------------------- تلگرام : https://www.t.me/rezanmmd -------------------- يوتيوب : https://www.youtube.com/channel/UC8qlLD76JmWN5i3u5VsZFvA -------------------- آپارات : https://www.aparat.com/rezanmmd -------------------- آيدی پشتيبانی : https://www.t.me/Rezanmmd_support --------------------------------------------- { Reza Nourmohammadi --- Rezanmmd --- رضا نورمحمدی }

تکنولوژی بلاکچین

168 بازدید 7 ماه پیش

وبسايت : https://www.rezanmmd.com -------------------- اينستاگرام : https://www.instagram.com/rezanmmd -------------------- تلگرام : https://www.t.me/rezanmmd -------------------- يوتيوب : https://www.youtube.com/channel/UC8qlLD76JmWN5i3u5VsZFvA -------------------- آپارات : https://www.aparat.com/rezanmmd -------------------- آيدی پشتيبانی : https://www.t.me/Rezanmmd_support --------------------------------------------- { Reza Nourmohammadi --- Rezanmmd --- رضا نورمحمدی }

کریپتو کارنسی

168 بازدید 7 ماه پیش

وبسايت : https://www.rezanmmd.com -------------------- اينستاگرام : https://www.instagram.com/rezanmmd -------------------- تلگرام : https://www.t.me/rezanmmd -------------------- يوتيوب : https://www.youtube.com/channel/UC8qlLD76JmWN5i3u5VsZFvA -------------------- آپارات : https://www.aparat.com/rezanmmd -------------------- آيدی پشتيبانی : https://www.t.me/Rezanmmd_support --------------------------------------------- { Reza Nourmohammadi --- Rezanmmd --- رضا نورمحمدی }

رضا نورمحمدی

168 بازدید 7 ماه پیش

وبسايت : https://www.rezanmmd.com -------------------- اينستاگرام : https://www.instagram.com/rezanmmd -------------------- تلگرام : https://www.t.me/rezanmmd -------------------- يوتيوب : https://www.youtube.com/channel/UC8qlLD76JmWN5i3u5VsZFvA -------------------- آپارات : https://www.aparat.com/rezanmmd -------------------- آيدی پشتيبانی : https://www.t.me/Rezanmmd_support --------------------------------------------- { Reza Nourmohammadi --- Rezanmmd --- رضا نورمحمدی }

دیگر ویدیوها

48 بازدید 3 روز پیش
73 بازدید 1 هفته پیش
137 بازدید 2 هفته پیش
181 بازدید 3 هفته پیش
171 بازدید 1 ماه پیش
132 بازدید 1 ماه پیش
133 بازدید 2 ماه پیش
123 بازدید 2 ماه پیش
106 بازدید 3 ماه پیش
110 بازدید 3 ماه پیش
107 بازدید 3 ماه پیش
107 بازدید 3 ماه پیش
130 بازدید 4 ماه پیش
148 بازدید 4 ماه پیش
127 بازدید 4 ماه پیش
107 بازدید 5 ماه پیش
97 بازدید 5 ماه پیش
113 بازدید 5 ماه پیش
69 بازدید 5 ماه پیش
103 بازدید 5 ماه پیش
31 بازدید 5 ماه پیش
55 بازدید 6 ماه پیش
88 بازدید 6 ماه پیش
97 بازدید 6 ماه پیش
107 بازدید 6 ماه پیش
110 بازدید 6 ماه پیش
282 بازدید 6 ماه پیش
106 بازدید 7 ماه پیش
168 بازدید 7 ماه پیش
106 بازدید 7 ماه پیش
116 بازدید 8 ماه پیش
180 بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر