151 دنبال‌ کننده
18 هزار بازدید ویدیو
50 بازدید 4 روز پیش

وبسايت : https://www.rezanmmd.com -------------------- اينستاگرام : https://www.instagram.com/rezanmmd -------------------- تلگرام : https://www.t.me/rezanmmd -------------------- يوتيوب : https://www.youtube.com/rezanmmd -------------------- آپارات : https://www.aparat.com/rezanmmd -------------------- آيدی پشتيبانی : https://www.t.me/Rezanmmd_support --------------------------------------------- { Reza Nourmohammadi --- Rezanmmd --- رضا نورمحمدی }

آخرین ویدیوها

بلاکچین و هوش مصنوعی

210 بازدید 8 ماه پیش

وبسايت : https://www.rezanmmd.com -------------------- اينستاگرام : https://www.instagram.com/rezanmmd -------------------- تلگرام : https://www.t.me/rezanmmd -------------------- يوتيوب : https://www.youtube.com/channel/UC8qlLD76JmWN5i3u5VsZFvA -------------------- آپارات : https://www.aparat.com/rezanmmd -------------------- آيدی پشتيبانی : https://www.t.me/Rezanmmd_support --------------------------------------------- { Reza Nourmohammadi --- Rezanmmd --- رضا نورمحمدی }

تکنولوژی بلاکچین

210 بازدید 8 ماه پیش

وبسايت : https://www.rezanmmd.com -------------------- اينستاگرام : https://www.instagram.com/rezanmmd -------------------- تلگرام : https://www.t.me/rezanmmd -------------------- يوتيوب : https://www.youtube.com/channel/UC8qlLD76JmWN5i3u5VsZFvA -------------------- آپارات : https://www.aparat.com/rezanmmd -------------------- آيدی پشتيبانی : https://www.t.me/Rezanmmd_support --------------------------------------------- { Reza Nourmohammadi --- Rezanmmd --- رضا نورمحمدی }

کریپتو کارنسی

210 بازدید 8 ماه پیش

وبسايت : https://www.rezanmmd.com -------------------- اينستاگرام : https://www.instagram.com/rezanmmd -------------------- تلگرام : https://www.t.me/rezanmmd -------------------- يوتيوب : https://www.youtube.com/channel/UC8qlLD76JmWN5i3u5VsZFvA -------------------- آپارات : https://www.aparat.com/rezanmmd -------------------- آيدی پشتيبانی : https://www.t.me/Rezanmmd_support --------------------------------------------- { Reza Nourmohammadi --- Rezanmmd --- رضا نورمحمدی }

رضا نورمحمدی

210 بازدید 8 ماه پیش

وبسايت : https://www.rezanmmd.com -------------------- اينستاگرام : https://www.instagram.com/rezanmmd -------------------- تلگرام : https://www.t.me/rezanmmd -------------------- يوتيوب : https://www.youtube.com/channel/UC8qlLD76JmWN5i3u5VsZFvA -------------------- آپارات : https://www.aparat.com/rezanmmd -------------------- آيدی پشتيبانی : https://www.t.me/Rezanmmd_support --------------------------------------------- { Reza Nourmohammadi --- Rezanmmd --- رضا نورمحمدی }

دیگر ویدیوها

50 بازدید 4 روز پیش
59 بازدید 1 هفته پیش
140 بازدید 3 هفته پیش
100 بازدید 1 ماه پیش
113 بازدید 1 ماه پیش
189 بازدید 1 ماه پیش
221 بازدید 1 ماه پیش
198 بازدید 2 ماه پیش
154 بازدید 2 ماه پیش
152 بازدید 3 ماه پیش
149 بازدید 3 ماه پیش
128 بازدید 4 ماه پیش
141 بازدید 4 ماه پیش
134 بازدید 4 ماه پیش
135 بازدید 4 ماه پیش
146 بازدید 5 ماه پیش
157 بازدید 5 ماه پیش
150 بازدید 5 ماه پیش
136 بازدید 6 ماه پیش
100 بازدید 6 ماه پیش
138 بازدید 6 ماه پیش
78 بازدید 6 ماه پیش
127 بازدید 6 ماه پیش
42 بازدید 6 ماه پیش
59 بازدید 7 ماه پیش
101 بازدید 7 ماه پیش
123 بازدید 7 ماه پیش
141 بازدید 7 ماه پیش
130 بازدید 7 ماه پیش
339 بازدید 7 ماه پیش
129 بازدید 8 ماه پیش
210 بازدید 8 ماه پیش
138 بازدید 8 ماه پیش
140 بازدید 9 ماه پیش
نمایش بیشتر