29 دنبال‌ کننده
10.1 هزار بازدید ویدیو
3 بازدید 1 روز پیش

جلسه نهم .مرور فصل یک تاسه...ریاضی هشتم با رضوانه بهمنی

مرور فصل سوم با رضوانه بهمنی

11 بازدید 1 هفته پیش

مرور فصل سوم کتاب ریاضی چهارم با رضوانه بهمنی

ریاضی با رزا

9 بازدید 2 ماه پیش

جلسه هشتم کتاب ریاضی هشتم ..مرور فصل سه و دو...با رضوانه بهمنی

تقسیم دو رقم بر یک رقم با رضوانه بهمنی

19 بازدید 1 ماه پیش

ص۶۴ و ۶۵ کتاب چهارم با رضوانه بهمنی. تقسیم دو رقم بر یک رقم

ریاضی چهارم با رضوانه بهمنی .ص ۷۷

23 بازدید 6 روز پیش

تدریس ص ۷۷ کتاب چهارم ..رضوانه بهمنی.فصل چهارم

نمایش بیشتر