128 دنبال‌ کننده
62.7 هزار بازدید ویدیو

روش های تستی

2.7 هزار بازدید 3 سال پیش

حل تست های مشتق صفر شونده با روش های تستی مهندس لشینی جهت ادامه فیلم ها به کانال تلگرام مراجعه کنید. riaziT@

دیگر ویدیوها

17 بازدید 1 ماه پیش
6 بازدید 1 ماه پیش
20 بازدید 1 ماه پیش
10.4 هزار بازدید 2 ماه پیش
50 بازدید 2 ماه پیش
34 بازدید 2 ماه پیش
24 بازدید 2 ماه پیش
23 بازدید 2 ماه پیش
25 بازدید 2 ماه پیش
38 بازدید 3 ماه پیش
21 بازدید 3 ماه پیش
10 بازدید 4 ماه پیش
5 بازدید 4 ماه پیش
1.4 هزار بازدید 4 ماه پیش
23 بازدید 4 ماه پیش
13 بازدید 4 ماه پیش
22 بازدید 4 ماه پیش
10 بازدید 4 ماه پیش
16 بازدید 4 ماه پیش
1.7 هزار بازدید 8 ماه پیش
2.7 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر