8 دنبال‌ کننده
18.5 هزار بازدید ویدیو

What I would do for a GTX 1080 from Xidax (Xidax 1080 giveaway entry)

36 بازدید ۱ ماه پیش

Xidax - NVIDIA GeForce GTX 1080 Contest entry. Enter your video here! http://www.xidax.com/1080 Vote for your favorite video here. http://tinyurl.com/z8pokaq

دیگر ویدیوها

Filling the Typhon - Xidax.com

27 بازدید ۱ ماه پیش

Featured Custom Xidax PC Build for Dustin W

19 بازدید ۱ ماه پیش

How To Build Your Own PC for Under $80!

30 بازدید ۱ ماه پیش

Xidax Gaming PC Giveaway

24 بازدید ۱ ماه پیش

Featured Custom Xidax PC Build for Robby S.

24 بازدید ۱ ماه پیش

Xidax Black Friday

11 بازدید ۱ ماه پیش

Xidax Pcs Intel Extreme Rig Challenge update

35 بازدید ۱ ماه پیش

Xidax Ryzen build

15 بازدید ۱ ماه پیش

New Xidax HQ coming soon!

13 بازدید ۱ ماه پیش

Xidax Extreme Rig Challenge update 2

15 بازدید ۱ ماه پیش

Xidax Custom PC build time lapse

18 بازدید ۱ ماه پیش

Xidax: Game anywhere

20 بازدید ۱ ماه پیش

Featured Xidax X 10

20 بازدید ۱ ماه پیش

Xidax X-10 time-lapse

16 بازدید ۱ ماه پیش

Xidax X-10 Ultraviolet system

22 بازدید ۱ ماه پیش

Xidax PCs ready for you

30 بازدید ۱ ماه پیش

XFactor - Limited Edition by Xidax

16 بازدید ۱ ماه پیش

ADVENTURES OF SLEEVE BURWIN LAPTOP HUNTER!

14 بازدید ۱ ماه پیش

Should've got a Xidax

21 بازدید ۱ ماه پیش

Come Into the Tunnel

25 بازدید ۱ ماه پیش

Xidax PCs featuring Intel Optane 900p SSDs

20 بازدید ۱ ماه پیش

We welcome Darkness429 to the Xidax family!

11 بازدید ۱ ماه پیش

The Xidax Extreme Gaming PC Giveaway!

30 بازدید ۱ ماه پیش

Free Xidax PC, Ask us how!

22 بازدید ۱ ماه پیش

Featured Custom Xidax X 10 for DoctorBoom!

83 بازدید ۱ ماه پیش

Featured Custom Xidax X-10 for Unbox Therapy!

30 بازدید ۱ ماه پیش

Xidax - Intel Extreme Rig Challenge 2018

29 بازدید ۱ ماه پیش

Xidax - Intel Extreme Rig Challenge Stage 2

20 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر