30 بازدید 3 ماه پیش

در این درس افعال am,is, are رو درس دادیم. امیدوارم مورد توجه تون قرار بگیره.

آخرین ویدیوها

گرامر مقدماتی

30 بازدید 3 ماه پیش

در این درس افعال am,is, are رو درس دادیم. امیدوارم مورد توجه تون قرار بگیره.