32 بازدید 5 ماه پیش

در این درس افعال am,is, are رو درس دادیم. امیدوارم مورد توجه تون قرار بگیره.

آخرین ویدیوها

گرامر مقدماتی

32 بازدید 5 ماه پیش

در این درس افعال am,is, are رو درس دادیم. امیدوارم مورد توجه تون قرار بگیره.