ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
4 دنبال‌ کننده
1.4 هزار بازدید ویدیو
687 بازدید 1 سال پیش

وارد کوپه شدند و یک جایی نشستند و نواختند و رفتند متکدی هم نبودند و شاید هدف شاد کردن مردم بود و یا ضبط این کلیپ !

دیگر ویدیوها

687 بازدید 1 سال پیش
358 بازدید 1 سال پیش