ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
3 دنبال‌ کننده
15.3 هزار بازدید ویدیو
1.8 هزار بازدید 2 سال پیش

آذربایجان شرقی شهرستان هشترود روستای عمواوغلی علیا

دیگر ویدیوها

1.8 هزار بازدید 2 سال پیش
652 بازدید 2 سال پیش
343 بازدید 2 سال پیش
1.8 هزار بازدید 2 سال پیش
428 بازدید 2 سال پیش
166 بازدید 2 سال پیش
537 بازدید 2 سال پیش
1.4 هزار بازدید 2 سال پیش
81 بازدید 2 سال پیش
2.5 هزار بازدید 2 سال پیش
4.3 هزار بازدید 2 سال پیش