12 دنبال‌ کننده
16.2 هزار بازدید ویدیو

دربی چهارم

58 بازدید ۱ ماه پیش

دیگر ویدیوها

دربی چهارم

58 بازدید ۱ ماه پیش

دربی چهارم

46 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش برای اولیا

184 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش اعداد 11 و 12

101 بازدید ۱ ماه پیش

اتصال به بقیه حروف

23 بازدید ۱ ماه پیش

خط اتصال ن

55 بازدید ۱ ماه پیش

خط اتصال ب

16 بازدید ۱ ماه پیش

توضیح مدات و نیم مدات

35 بازدید ۱ ماه پیش

ب در وسط کلمه

32 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش ص ق ل

42 بازدید ۱ ماه پیش

بچه خوب و کارهای خوب

44 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش نماز

427 بازدید ۱ ماه پیش

آب باران

87 بازدید ۱ ماه پیش

ایمنی

36 بازدید ۱ ماه پیش

م به بالارنده و هـ

24 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش ن و ی

103 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش م ح ع و اعداد

108 بازدید ۱ ماه پیش

اهمیت بهداشت

23 بازدید ۱ ماه پیش

اهرم ها

59 بازدید ۱ ماه پیش

اندازه گیری مواد

21 بازدید ۱ ماه پیش

اسما خدا

217 بازدید ۱ ماه پیش

اعداد 8 و 9و 10

52 بازدید ۱ ماه پیش

جمع میکس 2

98 بازدید ۱ ماه پیش

دعای توسل

175 بازدید ۱ ماه پیش

مکالمه زبان(پیش 2)

71 بازدید ۱ ماه پیش

مکالمه زبان (پیش)

40 بازدید ۱ ماه پیش

جمع میکس

120 بازدید ۲ ماه پیش

تفریق دو رقمی (آذر - دوم)

123 بازدید ۲ ماه پیش

جمع دو رقمی (آذر)(اول)

144 بازدید ۲ ماه پیش

اتصال ب ن ی خ س ص ظ ع ف(5)

49 بازدید ۲ ماه پیش

اتصال ب ن ی خ س ص ظ ع ف(4)

36 بازدید ۲ ماه پیش

اتصال ب ن ی خ س ص ظ ع ف(3)

43 بازدید ۲ ماه پیش

اتصال ب ن ی خ س ص ظ ع ف (2)

44 بازدید ۲ ماه پیش

اتصال ب ن ی خ س ص ظ ع ف (1)

102 بازدید ۲ ماه پیش

اتصال ه به بقیه حروف

67 بازدید ۲ ماه پیش

اتصال ص و ط به بقیه حروف

39 بازدید ۲ ماه پیش

اتصال ح به بقیه حروف (5)

36 بازدید ۲ ماه پیش

وصل کل حروف به بالا رونده

61 بازدید ۲ ماه پیش
نمایش بیشتر