103 دنبال‌ کننده
956.2 هزار بازدید ویدیو
166 بازدید 3 سال پیش

All highlights are from my stream :D ► Follow me! TWITTER → https://twitter.com/shroud TWITCH → https://www.twitch.tv/shroud YOUTUBE (2ND) → https://goo.gl/e4dRqE ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

دیگر ویدیوها

166 بازدید 3 سال پیش
2.5 هزار بازدید 4 سال پیش
5.4 هزار بازدید 4 سال پیش
11 هزار بازدید 4 سال پیش
9.5 هزار بازدید 5 سال پیش
11.7 هزار بازدید 5 سال پیش
13.2 هزار بازدید 5 سال پیش
8 هزار بازدید 5 سال پیش
8 هزار بازدید 5 سال پیش
4.7 هزار بازدید 5 سال پیش
17.6 هزار بازدید 5 سال پیش
6.7 هزار بازدید 5 سال پیش
16.3 هزار بازدید 5 سال پیش
2.6 هزار بازدید 5 سال پیش
6.8 هزار بازدید 5 سال پیش
7.2 هزار بازدید 5 سال پیش
3.2 هزار بازدید 5 سال پیش
16.2 هزار بازدید 5 سال پیش
1.9 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر