در حال بارگذاری
 • 0
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 560
  بازدید

آنالایزر گاز پرتابل

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 0
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 560
  بازدید

همه ویدیو ها

 • آموزش آنالایزر گاز تستو 350 - (13) تعویض باتری

  33 بازدید

  تستو 350 دستگاهی مناسب برای اندازه گیری غلضت آلاینده های خروجی از دودکش است که از دو قسمت جدا از هم (آنالایزر و کنترل یو نیت) تشکیل شده است که از 3 طریق (پین، کابل و بلوتوث) به هم وصل میشوند. نتایج اندازه گیری به کنترل یونیت انتقال داده میشود و در آن ثبت و با استفاده از پرینتر تستو، نتایج مستند می شود و یا با استفاده از کابل به کامپیوتر انتقال میابد. مهرکاناز صنعت 22262690 rn@mehrkanazsanat.com

 • آموزش آنالایزر گاز تستو 350 - (10) تعویض سنسور ها

  27 بازدید

  تستو 350 دستگاهی مناسب برای اندازه گیری غلضت آلاینده های خروجی از دودکش است که از دو قسمت جدا از هم (آنالایزر و کنترل یو نیت) تشکیل شده است که از 3 طریق (پین، کابل و بلوتوث) به هم وصل میشوند. نتایج اندازه گیری به کنترل یونیت انتقال داده میشود و در آن ثبت و با استفاده از پرینتر تستو، نتایج مستند می شود و یا با استفاده از کابل به کامپیوتر انتقال میابد. مهرکاناز صنعت 22262690 rn@mehrkanazsanat.com

 • آموزش آنالایزر گاز تستو 350 - (8) تنظیم سنسورها

  44 بازدید

  تستو 350 دستگاهی مناسب برای اندازه گیری غلضت آلاینده های خروجی از دودکش است که از دو قسمت جدا از هم (آنالایزر و کنترل یو نیت) تشکیل شده است که از 3 طریق (پین، کابل و بلوتوث) به هم وصل میشوند. نتایج اندازه گیری به کنترل یونیت انتقال داده میشود و در آن ثبت و با استفاده از پرینتر تستو، نتایج مستند می شود و یا با استفاده از کابل به کامپیوتر انتقال میابد. مهرکاناز صنعت 22262690 rn@mehrkanazsanat.com

 • آموزش آنالایزر گاز تستو 350 - (9) تست/تعویض فیلتر غبار

  44 بازدید

  تستو 350 دستگاهی مناسب برای اندازه گیری غلضت آلاینده های خروجی از دودکش است که از دو قسمت جدا از هم (آنالایزر و کنترل یو نیت) تشکیل شده است که از 3 طریق (پین، کابل و بلوتوث) به هم وصل میشوند. نتایج اندازه گیری به کنترل یونیت انتقال داده میشود و در آن ثبت و با استفاده از پرینتر تستو، نتایج مستند می شود و یا با استفاده از کابل به کامپیوتر انتقال میابد. مهرکاناز صنعت 22262690 rn@mehrkanazsanat.com

 • آموزش آنالایزر گاز تستو 350 - (7) تخلیه محفظه میعان

  71 بازدید

  تستو 350 دستگاهی مناسب برای اندازه گیری غلضت آلاینده های خروجی از دودکش است که از دو قسمت جدا از هم (آنالایزر و کنترل یو نیت) تشکیل شده است که از 3 طریق (پین، کابل و بلوتوث) به هم وصل میشوند. نتایج اندازه گیری به کنترل یونیت انتقال داده میشود و در آن ثبت و با استفاده از پرینتر تستو، نتایج مستند می شود و یا با استفاده از کابل به کامپیوتر انتقال میابد. مهرکاناز صنعت 22262690 rn@mehrkanazsanat.com

 • آموزش آنالایزر گاز تستو 350 - (6) نحوه اندازه گیری

  50 بازدید

  تستو 350 دستگاهی مناسب برای اندازه گیری غلضت آلاینده های خروجی از دودکش است که از دو قسمت جدا از هم (آنالایزر و کنترل یو نیت) تشکیل شده است که از 3 طریق (پین، کابل و بلوتوث) به هم وصل میشوند. نتایج اندازه گیری به کنترل یونیت انتقال داده میشود و در آن ثبت و با استفاده از پرینتر تستو، نتایج مستند می شود و یا با استفاده از کابل به کامپیوتر انتقال میابد. مهرکاناز صنعت 22262690 rn@mehrkanazsanat.com

 • آموزش آنالایزر گاز تستو 350 - (5) ایجاد مشتری جدید

  38 بازدید

  تستو 350 دستگاهی مناسب برای اندازه گیری غلضت آلاینده های خروجی از دودکش است که از دو قسمت جدا از هم (آنالایزر و کنترل یو نیت) تشکیل شده است که از 3 طریق (پین، کابل و بلوتوث) به هم وصل میشوند. نتایج اندازه گیری به کنترل یونیت انتقال داده میشود و در آن ثبت و با استفاده از پرینتر تستو، نتایج مستند می شود و یا با استفاده از کابل به کامپیوتر انتقال میابد. مهرکاناز صنعت 22262690 rn@mehrkanazsanat.com

 • آموزش آنالایزر گاز تستو 350 - (4) تست نشتی

  22 بازدید

  تستو 350 دستگاهی مناسب برای اندازه گیری غلضت آلاینده های خروجی از دودکش است که از دو قسمت جدا از هم (آنالایزر و کنترل یو نیت) تشکیل شده است که از 3 طریق (پین، کابل و بلوتوث) به هم وصل میشوند. نتایج اندازه گیری به کنترل یونیت انتقال داده میشود و در آن ثبت و با استفاده از پرینتر تستو، نتایج مستند می شود و یا با استفاده از کابل به کامپیوتر انتقال میابد. مهرکاناز صنعت 22262690 rn@mehrkanazsanat.com

 • آموزش آنالایزر گاز تستو 350-(3)تنطیم برنامه اندازه گیری

  20 بازدید

  تستو 350 دستگاهی مناسب برای اندازه گیری غلضت آلاینده های خروجی از دودکش است که از دو قسمت جدا از هم (آنالایزر و کنترل یو نیت) تشکیل شده است که از 3 طریق (پین، کابل و بلوتوث) به هم وصل میشوند. نتایج اندازه گیری به کنترل یونیت انتقال داده میشود و در آن ثبت و با استفاده از پرینتر تستو، نتایج مستند می شود و یا با استفاده از کابل به کامپیوتر انتقال میابد. مهرکاناز صنعت 22262690 rn@mehrkanazsanat.com

 • آموزش آنالایزر گاز تستو 350 - (2) تنطیمات صفحه نمایش

  21 بازدید

  تستو 350 دستگاهی مناسب برای اندازه گیری غلضت آلاینده های خروجی از دودکش است که از دو قسمت جدا از هم (آنالایزر و کنترل یو نیت) تشکیل شده است که از 3 طریق (پین، کابل و بلوتوث) به هم وصل میشوند. نتایج اندازه گیری به کنترل یونیت انتقال داده میشود و در آن ثبت و با استفاده از پرینتر تستو، نتایج مستند می شود و یا با استفاده از کابل به کامپیوتر انتقال میابد. مهرکاناز صنعت 22262690 rn@mehrkanazsanat.com

 • آموزش آنالایزر گاز تستو 350 - (1) راه اندازی دستگاه

  56 بازدید

  تستو 350 دستگاهی مناسب برای اندازه گیری غلضت آلاینده های خروجی از دودکش است که از دو قسمت جدا از هم (آنالایزر و کنترل یو نیت) تشکیل شده است که از 3 طریق (پین، کابل و بلوتوث) به هم وصل میشوند. نتایج اندازه گیری به کنترل یونیت انتقال داده میشود و در آن ثبت و با استفاده از پرینتر تستو، نتایج مستند می شود و یا با استفاده از کابل به کامپیوتر انتقال میابد. مهرکاناز صنعت 22262690 rn@mehrkanazsanat.com

 • آنالایزر گاز تستو 330

  39 بازدید

  آنالایزر گاز تستو 330 دستگاهی است که غلظت 3 گاز CO, O2 و NO را مستقیما اندازه میگیرد و گاز CO2 را محاسبه میکند علاوه بر این میتوان مقادیر نسبت هوا، هوای اضافه، راندمان احتراق، دمای گاز خروجی و دمای محیط، فشار و مکش داخل دودکش و مونوکسید کربن محیطی را اندازه گیری کرد. نتایج با بلوتوث به موبایل انتقال میابد. مهرکاناز صنعت نمایندگی انحصاری تستو در ایران شماره تماس:22262690 rn@mehrkanazsanat.com

 • آنالایزر گاز خروجی دودکش تستو 330

  88 بازدید

  آنالایزر گاز تستو 330 دستگاهی است که غلظت 3 گاز CO, O2 و NO را مستقیما اندازه میگیرد و گاز CO2 را محاسبه میکند علاوه بر این میتوان مقادیر نسبت هوا، هوای اضافه، راندمان احتراق، دمای گاز خروجی و دمای محیط، فشار و مکش داخل دودکش و مونوکسید کربن محیطی را اندازه گیری کرد. نتایج با بلوتوث به موبایل انتقال میابد. مهرکاناز صنعت نمایندگی انحصاری تستو در ایران شماره تماس:22262690 rn@mehrkanazsanat.com