0 دنبال‌ کننده
618 بازدید ویدیو
204 بازدید 3 سال پیش

در این ویدیو کاربران و کتابداران علوم پزشکی ، بیمارستانی و دانشگاهی ، با طریقه استفاده و کاربری کتابخانه دیجیتالی پزشکی RDML آشنا میشوند. این کتابخانه دیجیتالی در انحصار انتشارات روشن کتاب است . www.roshanketab.com

آخرین ویدیوها

ویدئوهای آموزشی

204 بازدید 3 سال پیش

در این ویدیو کاربران و کتابداران علوم پزشکی ، بیمارستانی و دانشگاهی ، با طریقه استفاده و کاربری کتابخانه دیجیتالی پزشکی RDML آشنا میشوند. این کتابخانه دیجیتالی در انحصار انتشارات روشن کتاب است . www.roshanketab.com