در حال بارگذاری
 • 0
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 999
  بازدید

رویال پارک سرعین

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 0
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 999
  بازدید

همه ویدیو ها

 • مجموعه هتل و آبدرمانی بین المللی رویال پارک سرعین

  11 بازدید

  مجموعه هتل و آبدرمانی رویال پارک سرعین با معماری فاخر و با چشم اندازکوه سبلان برای ارائه خدمات بی وقفه به میهمانان از آخرین متد های روز دنیا استفاده کرده و برای میهمانان مجموعه بالاترین کیفیت استاندارد اقامتی و خدمات آبدرمانی و اسپا را ارائه می دهد. دارای هتل چهار ستاره ممتاز اولین مجموعه آبدرمانی عضو اتحادیه آبهای درمانی جهان ISPA تامین شده از چشمه سحر انگیز گاومیش گلی شماره تماس 04532222222 www.royalpark.ir

 • مجموعه هتل و آبدرمانی رویال پارک سرعین

  195 بازدید

  مجموعه هتل و آبدرمانی رویال پارک سرعین اولین عضو ایرانی اتحادیه آبهای درمانی دنیا، دارای هتل چهار ستاره، مجموعه اسپا، سالن های ورزشی و هیدرو تراپی می باشد. این مجموعه با معماری فاخر و با چشم انداز کوه سبلان برای ارائه خدمات بی وقفه به میهمانان از آخرین متد های روز دنیا استفاده کرده و برای میهمانان بالاترین کیفیت استاندارد اقامتی و خدمات آبدرمانی و اسپا را ارائه می دهد. شماره تماس: 2222222-0453

 • مجموعه هتل و آبدرمانی رویال پارک سرعین

  98 بازدید

  مجموعه هتل و آبدرمانی رویال پارک سرعین اولین عضو ایرانی اتحادیه آبهای درمانی دنیا، دارای هتل چهار ستاره، مجموعه اسپا، سالن های ورزشی و هیدرو تراپی می باشد. این مجموعه با معماری فاخر و با چشم انداز کوه سبلان برای ارائه خدمات بی وقفه به میهمانان از آخرین متد های روز دنیا استفاده کرده و برای میهمانان بالاترین کیفیت استاندارد اقامتی و خدمات آبدرمانی و اسپا را ارائه می دهد. شماره تماس: 2222222-0453

 • مجموعه هتل و آبدرمانی رویال پارک سرعین

  243 بازدید

  مجموعه هتل و آبدرمانی رویال پارک سرعین اولین عضو ایرانی اتحادیه آبهای درمانی دنیا، دارای هتل چهار ستاره، مجموعه اسپا، سالن های ورزشی و ... می باشد. این مجموعه با معماری فاخر و با چشم انداز کوه سبلان برای ارائه خدمات بی وقفه به میهمانان از آخرین متد های روز دنیا استفاده کرده و برای میهمانان مجموعه بالاترین کیفیت استاندارد اقامتی و خدمات آبدرمانی و اسپا را ارائه می دهد. شماره تماس: 2222222-0453

 • مجموعه هتل و آبدرمانی رویال پارک سرعین

  119 بازدید

  مجموعه هتل و آبدرمانی رویال پارک سرعین اولین عضو ایرانی اتحادیه آبهای درمانی دنیا، دارای هتل چهار ستاره، مجموعه اسپا، سالن های ورزشی و ... می باشد. این مجموعه با معماری فاخر و با چشم انداز کوه سبلان برای ارائه خدمات بی وقفه به میهمانان از آخرین متدهای روز دنیا استفاده کرده و برای میهمانان مجموعه بالاترین کیفیت استاندارد اقامتی و خدمات آبدرمانی و اسپا را ارائه می دهد. شماره تماس: 2222222-0453

 • مجموعه هتل و آبدرمانی رویال پارک سرعین

  141 بازدید

  مجموعه هتل و آبدرمانی رویال پارک سرعین اولین عضو ایرانی اتحادیه آبهای درمانی دنیا، دارای هتل چهار ستاره، مجموعه اسپا، سالن های ورزشی و ... می باشد. این مجموعه با معماری فاخر و با چشم انداز کوه سبلان برای ارائه خدمات بی وقفه به میهمانان از آخرین متد های روز دنیا استفاده کرده و برای میهمانان مجموعه بالاترین کیفیت استاندارد اقامتی و خدمات آبدرمانی و اسپا را ارائه می دهد. شماره تماس: 2222222-0453

 • مجموعه هتل و آبدرمانی رویال پارک سرعین

  186 بازدید

  مجموعه هتل و آبدرمانی رویال پارک سرعین اولین عضو ایرانی اتحادیه آبهای درمانی دنیا، دارای هتل چهار ستاره، مجموعه اسپا، سالن های ورزشی و... می باشد. این مجموعه با معماری فاخر و با چشم انداز کوه سبلان برای ارائه خدمات بی وقفه به میهمانان از آخرین متد های روز دنیا استفاده کرده و برای میهمانان مجموعه بالاترین کیفیت استاندارد اقامتی و خدمات آبدرمانی و اسپا را ارائه می دهد. شماره تماس: 2222222-0453