38 دنبال‌ کننده
44.4 هزار بازدید ویدیو
265 بازدید 2 سال پیش

کارگاه سیستم سازی و مدیریت فرآیندهای کسب وکار سرفصل ها: اهمیت وضرورت سیستم مدیریت مفاهیم سیستم ، سیستم مدیریت وسیستمی کارکردن مفاهیم چرخه دمینگ در مدیریت مفاهیم واهمیت نگرش فرآیند چرخه مدیریت فرآیند شامل : ✔ شناسایی فرآیندها ✔ تجزیه وتحلیل فرآیندها ✔ بازنگری در طراحی فرآیندها ( مدلسازی) ✔ استقرار واجرای فرآیندها ✔ پایش واندازه گیری فرآیندها ✔ هدف گذاری وبهبود فرآیندها

دیگر ویدیوها

1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
279 بازدید 3 سال پیش
3.1 هزار بازدید 5 سال پیش
5 هزار بازدید 5 سال پیش
1.6 هزار بازدید 5 سال پیش
1.5 هزار بازدید 5 سال پیش
3.7 هزار بازدید 5 سال پیش
2.5 هزار بازدید 5 سال پیش
2.1 هزار بازدید 5 سال پیش