در حال بارگذاری
 • 18
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 83.1هزار
  بازدید

ROZCUP ماشین سازی رز کاپ

سازنده ماشین آلات تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

سازنده ماشین آلات تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی

 • 18
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 83.1هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • دستگاه جدید تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی( قیمت مناسب)

  312 بازدید

  دستگاه جدید تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ، خط تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ساخته شده توسط ماشین سازی ROZCUP که نصب و راه اندازی گردیده. سرعت تولید ظرف 50 الی 60 عدد در دقیقه می باشد شما می توانید با شماره 09122103734 تماس و از قیمت و نحوه سفارش مطلع گردید.در ضمن از سایت http://rozcupmachine.com دیدن فرمایید.( قیمت مناسب)

 • دستگاه جدید تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی( قیمت مناسب)

  2,080 بازدید

  دستگاه جدید تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ، خط تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ساخته شده توسط ماشین سازی ROZCUP که نصب و راه اندازی گردیده. سرعت تولید ظرف 50 الی 60 عدد در دقیقه می باشد شما می توانید با شماره 09122103734 تماس و از قیمت و نحوه سفارش مطلع گردید.در ضمن از سایت http://rozcupmachine.com دیدن فرمایید.( قیمت مناسب)

 • دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی

  5,453 بازدید

  دستگاه جدید تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ، خط تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ساخته شده توسط ماشین سازی ROZCUP که نصب و راه اندازی گردیده. سرعت تولید ٧٢ عدد در دقیقه می باشد شما می توانید با شماره 09122103734 تماس و از قیمت و نحوه سفارش مطلع گردید.در ضمن از سایت http://rozcupmachine.com دیدن فرمایید.

 • دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی

  2,536 بازدید

  دستگاه جدید تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ، خط تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ساخته شده توسط ماشین سازی ROZCUP که نصب و راه اندازی گردیده. سرعت تولید ٧٢ عدد در دقیقه می باشد شما می توانید با شماره 09122103734 تماس و از قیمت و نحوه سفارش مطلع گردید.در ضمن از سایت http://rozcupmachine.com دیدن فرمایید.

 • دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی

  1,856 بازدید

  دستگاه جدید تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ، خط تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ساخته شده توسط ماشین سازی ROZCUP که نصب و راه اندازی گردیده. سرعت تولید ٧٢ عدد در دقیقه می باشد شما می توانید با شماره 09122103734 تماس و از قیمت و نحوه سفارش مطلع گردید.در ضمن از سایت http://rozcupmachine.com دیدن فرمایید.

 • دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی

  1,925 بازدید

  دستگاه جدید تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ، خط تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ساخته شده توسط ماشین سازی ROZCUP که نصب و راه اندازی گردیده. سرعت تولید ٧٢ عدد در دقیقه می باشد شما می توانید با شماره 09122103734 تماس و از قیمت و نحوه سفارش مطلع گردید.در ضمن از سایت http://rozcupmachine.com دیدن فرمایید.

 • دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی

  10,176 بازدید

  دستگاه جدید تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ، خط تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ساخته شده توسط ماشین سازی ROZCUP که نصب و راه اندازی گردیده. سرعت تولید ٧٢ عدد در دقیقه می باشد شما می توانید با شماره 09122103734 تماس و از قیمت و نحوه سفارش مطلع گردید.در ضمن از سایت http://rozcupmachine.com دیدن فرمایید.

 • دستگاه جدید تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی

  4,055 بازدید

  دستگاه جدید تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی خط تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ساخته شده توسط ROZCUP که نصب و راه اندازی گردیده. سرعت تولید 72 عدد در دقیقه می باشد شما می توانید با شماره 09122103734 تماس و از قیمت و نحوه سفارش مطلع گردید.در ضمن از سایت http://rozcupmachine.com دیدن فرمایید.

 • دستگاه جدید تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی

  5,096 بازدید

  دستگاه جدید تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی خط تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ساخته شده توسط ROZCUP که نصب و راه اندازی گردیده. شما می توانید با شماره 09122103734 تماس و از قیمت و نحوه سفارش مطلع گردید.در ضمن از سایت http://rozcupmachine.com دیدن فرمایید.

 • دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی

  8,689 بازدید

  خط تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ساخته شده توسط ROZCUP که نصب و راه اندازی گردیده. شما می توانید با شماره 09122103734 تماس و از قیمت و نحوه سفارش مطلع گردید.در ضمن از سایت http://rozcupmachine.com دیدن فرمایید.

 • دستگاه رول کن آلومینیوم

  3,278 بازدید

  دستگاه رول کن آلومینیوم. شما می توانید با شماره 09122103734 تماس و از قیمت و نحوه سفارش مطلع گردید.در ضمن از سایت http://rozcupmachine.com دیدن فرمایید.

 • دستگاه رول کن

  2,646 بازدید

  دستگاه رول کن آلومینیوم. شما می توانید با شماره 09122103734 تماس و از قیمت و نحوه سفارش مطلع گردید.در ضمن از سایت http://rozcupmachine.com دیدن فرمایید.

 • دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی

  16,043 بازدید

  http://rozcupmachine.com خط تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ساخته شده توسط ROZCUP که نصب و راه اندازی گردیده. شما می توانید با شماره 09122103734 تماس و از قیمت و نحوه سفارش مطلع گردید.در ضمن از سایت http://rozcupmachine.com دیدن فرمایید. ۱۷ آبان ۹۲ ۲ بازدید

 • دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی

  14,381 بازدید

  خط تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ساخته شده توسط ROZCUP که نصب و راه اندازی گردیده. شما می توانید با شماره 09122103734 تماس و از قیمت و نحوه سفارش مطلع گردید.در ضمن از سایت http://rozcupmachine.com دیدن فرمایید.