463 بازدید 3 سال پیش

18 ذی الحجه: روز عید غدیر، روز مرگ عثمان، و روز حکومت ظاهری مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بعد از 25 سال خانه نشینی

عقد اخوت

513 بازدید 3 سال پیش

18 ذی الحجه: روز عید غدیر، روز عقد اخوت

حکومت ظاهری

170 بازدید 3 سال پیش

18 ذی الحجه: روز عید غدیر، روز مرگ عثمان، و روز حکومت ظاهری مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بعد از 25 سال خانه نشینی

نمایش بیشتر