اطلاعات کانال

این کانال به درخواست معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 25 خرداد 1400 تعداد ویدیوها: 2 تعداد بازدید کل: 36

لینک‌های دیگر