14 دنبال‌ کننده
48.7 هزار بازدید ویدیو
3 هزار بازدید 1 سال پیش

يادى از استاد سهراب محمدى بخشى با دوتار خراسانى مشهد قلب ايران

دیگر ویدیوها

3 هزار بازدید 1 سال پیش
379 بازدید 3 سال پیش
226 بازدید 3 سال پیش
252 بازدید 3 سال پیش
81 بازدید 3 سال پیش
332 بازدید 3 سال پیش
81 بازدید 3 سال پیش
4.8 هزار بازدید 3 سال پیش
431 بازدید 3 سال پیش
433 بازدید 3 سال پیش
350 بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
2.3 هزار بازدید 3 سال پیش
1.5 هزار بازدید 3 سال پیش
1.7 هزار بازدید 3 سال پیش
557 بازدید 3 سال پیش
1.3 هزار بازدید 3 سال پیش