دیگر ویدیوها

جمع و تفریق روی محور

29 بازدید 1 ماه پیش

نقاشی 3

14 بازدید 1 ماه پیش

نقاشی مداد

18 بازدید 1 ماه پیش

حل چند مسئله

6 بازدید 1 ماه پیش

اعداد 2رقمی و 3رقمی

5 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر