2 دنبال‌ کننده
264 بازدید ویدیو

تدریس دسته بندی کردن

3 بازدید 1 روز پیش

تدریس ریاضی دسته بندی کردن

آخرین ویدیوها

تدریس مجازی

علوم

5 بازدید 2 هفته پیش

تدریس علوم فصل ۴ دنیای جانوران

دیگر ویدیوها

تدریس دسته بندی کردن

3 بازدید 1 روز پیش

تدریس بخش کردن

3 بازدید 1 روز پیش

تدریس عدد ۲ رقمی

3 بازدید 1 روز پیش

تدریس جمع شانه ای

3 بازدید 1 روز پیش

تدریس ریاضی

4 بازدید 1 روز پیش

تدریس علوم فصل۵

3 بازدید 1 روز پیش

علوم دنیای گیاهان

12 بازدید 1 روز پیش

تدریس ریاضی جمع

2 بازدید 1 روز پیش

تدریس فارسی

4 بازدید 1 هفته پیش

تدریس علامت ها

2 بازدید 1 هفته پیش

قرآن

12 بازدید 2 هفته پیش

تدریس ریاضی

7 بازدید 2 هفته پیش

علوم

5 بازدید 2 هفته پیش

ریاضی

0 بازدید 2 هفته پیش

ریاضی

3 بازدید 3 هفته پیش

ریاضی الگو‌

2 بازدید 4 هفته پیش

تدریس قرآن پیام قرآنی

38 بازدید 4 هفته پیش

قرآن درس اول

30 بازدید 4 هفته پیش

تدریس علوم‌فصل ۳

37 بازدید 4 هفته پیش

تدریس علوم فصل ۲

15 بازدید 4 هفته پیش

ریاضی

23 بازدید 4 هفته پیش

تدریس تقارن

6 بازدید 4 هفته پیش

ریاضی

6 بازدید 4 هفته پیش

قرآن

28 بازدید 4 هفته پیش
نمایش بیشتر