مراسم ترحیم چهلم مرحومه زهیدا کاظمی

مراسم ترحیم چهلم مرحومه زهیدا کاظمی جمعه 29 مرداد ماه 1400/ 11 محرم 1443 ساعت 18:30 الی 19:30