19 دنبال‌ کننده
31.3 هزار بازدید ویدیو
107 بازدید 2 سال پیش

من یک مستندسازم در سفری میان حقایق و توهمات، روایت‌گر گلستانی هستم که این‌بار در سرزمین آفریقا در قلب نیجریه به بهار نشسته است. یک جنبش مشروع، بسیار دور از ما با شهدای بسیار که عده‌ا‌ی کمر به نابودی آن بستند

دیگر ویدیوها

866 بازدید 2 سال پیش
151 بازدید 2 سال پیش
2.1 هزار بازدید 6 سال پیش
2.1 هزار بازدید 6 سال پیش
1 هزار بازدید 6 سال پیش
1.1 هزار بازدید 6 سال پیش
2.1 هزار بازدید 6 سال پیش
357 بازدید 6 سال پیش
757 بازدید 6 سال پیش
515 بازدید 6 سال پیش
2.2 هزار بازدید 7 سال پیش
188 بازدید 7 سال پیش
205 بازدید 7 سال پیش
140 بازدید 7 سال پیش
301 بازدید 7 سال پیش
652 بازدید 7 سال پیش
462 بازدید 7 سال پیش
216 بازدید 7 سال پیش
213 بازدید 7 سال پیش
239 بازدید 7 سال پیش
670 بازدید 7 سال پیش
530 بازدید 7 سال پیش
249 بازدید 7 سال پیش
3 هزار بازدید 7 سال پیش
1.5 هزار بازدید 7 سال پیش
162 بازدید 7 سال پیش
1.4 هزار بازدید 7 سال پیش
343 بازدید 7 سال پیش
200 بازدید 7 سال پیش
410 بازدید 7 سال پیش
435 بازدید 7 سال پیش
218 بازدید 7 سال پیش
403 بازدید 7 سال پیش
570 بازدید 7 سال پیش
279 بازدید 7 سال پیش
نمایش بیشتر