4 دنبال‌ کننده
12.1 هزار بازدید ویدیو
183 بازدید 1 سال پیش

برلین، پایتخت آلمان، بزرگترین شهر، مرکز سیاست، فرهنگ، رسانه ها و علم است. گرچه برای اولین بار در قرن سیزدهم پیشنهاد شد که برلین پایتخت کشور شود اما این کار تا سال ۱۸۷۱ به تاخیر افتاد.

دیگر ویدیوها

183 بازدید 1 سال پیش
443 بازدید 1 سال پیش
129 بازدید 1 سال پیش
134 بازدید 1 سال پیش
69 بازدید 1 سال پیش
139 بازدید 1 سال پیش
322 بازدید 1 سال پیش
207 بازدید 1 سال پیش
191 بازدید 1 سال پیش
435 بازدید 1 سال پیش
447 بازدید 1 سال پیش
45 بازدید 1 سال پیش
258 بازدید 1 سال پیش
40 بازدید 1 سال پیش
62 بازدید 1 سال پیش
64 بازدید 1 سال پیش
79 بازدید 2 سال پیش
212 بازدید 2 سال پیش
141 بازدید 2 سال پیش
692 بازدید 2 سال پیش
80 بازدید 2 سال پیش
281 بازدید 2 سال پیش
2.5 هزار بازدید 2 سال پیش
1.4 هزار بازدید 2 سال پیش