9 دنبال‌ کننده
32.6 هزار بازدید ویدیو
857 بازدید 4 سال پیش

واقعا که صحنه زیبایی است :مادر بزرگ ناشنوا زبان اشاره را به نوه ناشنوای دو ماهه خود آموزش می دهد و نوزاد هم عکس العمل نشان می دهد و با او حرف می زند. www.starkey.ir

دیگر ویدیوها

350 بازدید 4 سال پیش
5.4 هزار بازدید 4 سال پیش
431 بازدید 4 سال پیش
247 بازدید 4 سال پیش
417 بازدید 4 سال پیش
179 بازدید 5 سال پیش
694 بازدید 5 سال پیش
2.1 هزار بازدید 5 سال پیش
2.7 هزار بازدید 5 سال پیش
1.8 هزار بازدید 5 سال پیش
925 بازدید 5 سال پیش
966 بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش