27 دنبال‌ کننده
89.1 هزار بازدید ویدیو
3.3 هزار بازدید 3 سال پیش

ساز استاد کلهر در یونسکو ثبت شد

دیگر ویدیوها

3.3 هزار بازدید 3 سال پیش
824 بازدید 3 سال پیش
1 هزار بازدید 3 سال پیش
3.6 هزار بازدید 3 سال پیش
1.3 هزار بازدید 3 سال پیش
809 بازدید 3 سال پیش
307 بازدید 3 سال پیش
3 هزار بازدید 3 سال پیش
5.5 هزار بازدید 3 سال پیش
3.3 هزار بازدید 3 سال پیش
7.2 هزار بازدید 4 سال پیش
748 بازدید 4 سال پیش
712 بازدید 4 سال پیش
787 بازدید 4 سال پیش
743 بازدید 4 سال پیش
1.2 هزار بازدید 4 سال پیش
3.2 هزار بازدید 5 سال پیش