28 دنبال‌ کننده
21.7 هزار بازدید ویدیو
322 بازدید 1 سال پیش

در حال حاضر یکی از جدیدترین متدهای کاشت ایمپلنت در دنیا، one-day implant میباشد که در صورت مساعد بودن شرایط استخوان بیمار، ایمپلنت و پروتز در یک روز داخل دهان بیمار بارگذاری میشود.

دندانپزشکی دیجیتال

322 بازدید 1 سال پیش

در حال حاضر یکی از جدیدترین متدهای کاشت ایمپلنت در دنیا، one-day implant میباشد که در صورت مساعد بودن شرایط استخوان بیمار، ایمپلنت و پروتز در یک روز داخل دهان بیمار بارگذاری میشود.

دیگر ویدیوها

48 بازدید 4 ماه پیش
58 بازدید 4 ماه پیش
23 بازدید 4 ماه پیش
102 بازدید 1 سال پیش
109 بازدید 1 سال پیش
322 بازدید 1 سال پیش
161 بازدید 1 سال پیش
84 بازدید 2 سال پیش
111 بازدید 2 سال پیش
18 بازدید 2 سال پیش
116 بازدید 2 سال پیش
74 بازدید 2 سال پیش
66 بازدید 2 سال پیش
47 بازدید 2 سال پیش
40 بازدید 2 سال پیش
77 بازدید 2 سال پیش
351 بازدید 2 سال پیش
120 بازدید 2 سال پیش
41 بازدید 2 سال پیش
49 بازدید 2 سال پیش
108 بازدید 2 سال پیش
143 بازدید 2 سال پیش
88 بازدید 2 سال پیش
38 بازدید 2 سال پیش
44 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر