13 دنبال‌ کننده
15 هزار بازدید ویدیو

اعتیاد و وابستگی برابر با شرک

55 نمایش ۲ هفته پیش

‍ ☑️اعتیاد و نیاز ✔️هر زمان به چیزی در زندگی احساس نیاز داشته باشیم به این معنی است که با وجود این چیز ما کامل هستیم ☑️مثل یک فرد معتاد که با مواد مخدر کامل است ✔️این وابستگی و کامل شدن از بیرون همان نقطه ای است که میتوان شرک نامید ☑️این همان نقطه ای است که اتفاقات ناخواسته از طرف آن چیزی که به آن وابسته هستیم وارد زندگی مان می شود در یک کلام حس نیاز یعنی شرک خفی در قلب ✔️چگونگی رهایی از این حس

دیگر ویدیوها

آزمایش جهان با تضاد

74 نمایش ۳ هفته پیش

رهایی از قفس نفس

79 نمایش ۱ ماه پیش

کارگردان جهان هستی

48 نمایش ۱ ماه پیش

ما از ملائک برتریم

52 نمایش ۱ ماه پیش

تمرین تلقین میدان زندگی

117 نمایش ۱ ماه پیش

رسالت و خلق زندگی۳

46 نمایش ۲ ماه پیش

رسالت و خلق زندگی ۲

53 نمایش ۲ ماه پیش

رسالت و خلق زندگی

85 نمایش ۲ ماه پیش

شادی کودک درون ۲

74 نمایش ۲ ماه پیش

اتصال سیم خدا در زندگی

118 نمایش ۲ ماه پیش

رقص کودک درون

721 نمایش ۲ ماه پیش

جنس خلقت اهداف در زندگی

89 نمایش ۲ ماه پیش

فرمول خلق یا ارتعاش

136 نمایش ۲ ماه پیش

خدا تنها کنارمه

294 نمایش ۳ ماه پیش

سرعت نور در قرآن

198 نمایش ۳ ماه پیش

تفسیر ادبی احزاب آیه 4

38 نمایش ۳ ماه پیش

تفسیر ارتعاش سوره کوثر

151 نمایش ۳ ماه پیش

خانه تکانی قلب و ذهن

94 نمایش ۳ ماه پیش

خدا و بخشش

509 نمایش ۳ ماه پیش

کودک درون

208 نمایش ۴ ماه پیش

انگیزشی

98 نمایش ۴ ماه پیش
نمایش بیشتر