24 دنبال‌ کننده
18.9 هزار بازدید ویدیو
131 بازدید 1 سال پیش

میگویند در روایات است که قرآن اوّل در بیت معمور نازل شد، بیت معمور کجاست؟ قرآن جسم است؟ قرآن روح است، معرفت است، علم است، علم بر جسم وارد میشود؟ همان‌طور که مظروف علم است و کلّ معرفت ربّانی در بُعد امکان نزول است، ظرفش هم باید معنا باشد. بنابراین بیت معمور قلب پیغمبر است. معمورترین بیتها که در آن معارف ربّانی قرآنی حفظ شده است, قلب پیغمبر است. در آسمان چهارم نیست، در آسمان اوّل نیست، نه در هیچ آسمانی وجود ندارد. در هیچ آسمانی نزد هیچ ملکی، نزد هیچ انسانی، نزد هیچ عالمی وجود دارد، بیت معمور قلب رسول الل

دیگر ویدیوها

131 بازدید 1 سال پیش
408 بازدید 2 سال پیش
492 بازدید 2 سال پیش
297 بازدید 2 سال پیش
224 بازدید 2 سال پیش
176 بازدید 2 سال پیش
112 بازدید 2 سال پیش
155 بازدید 2 سال پیش
322 بازدید 2 سال پیش
293 بازدید 2 سال پیش
121 بازدید 2 سال پیش
179 بازدید 2 سال پیش
190 بازدید 2 سال پیش
117 بازدید 2 سال پیش
427 بازدید 2 سال پیش
194 بازدید 2 سال پیش
347 بازدید 2 سال پیش
252 بازدید 2 سال پیش
260 بازدید 2 سال پیش
178 بازدید 2 سال پیش
138 بازدید 2 سال پیش
265 بازدید 2 سال پیش
458 بازدید 2 سال پیش
1.1 هزار بازدید 2 سال پیش
196 بازدید 2 سال پیش
161 بازدید 2 سال پیش
331 بازدید 2 سال پیش
201 بازدید 2 سال پیش
156 بازدید 2 سال پیش
538 بازدید 2 سال پیش
251 بازدید 2 سال پیش
814 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر