7 دنبال‌ کننده
121.4 هزار بازدید ویدیو
8 بازدید 1 ماه پیش

نسبت ابعاد کیهانی اجرام آسمانی را در مقایسه با یکدیگر را در این ویدئو ببینید

دیگر ویدیوها

8 بازدید 1 ماه پیش
475 بازدید 4 سال پیش
170 بازدید 4 سال پیش
147 بازدید 4 سال پیش
389 بازدید 4 سال پیش
10.6 هزار بازدید 4 سال پیش
377 بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش
246 بازدید 5 سال پیش
3.8 هزار بازدید 5 سال پیش
6.2 هزار بازدید 5 سال پیش
82 بازدید 5 سال پیش
1.3 هزار بازدید 6 سال پیش
5.6 هزار بازدید 6 سال پیش
2.2 هزار بازدید 6 سال پیش
10.8 هزار بازدید 6 سال پیش
608 بازدید 6 سال پیش
2.2 هزار بازدید 6 سال پیش
7 هزار بازدید 6 سال پیش
15.5 هزار بازدید 6 سال پیش
458 بازدید 6 سال پیش
692 بازدید 6 سال پیش
1.3 هزار بازدید 6 سال پیش
1.7 هزار بازدید 6 سال پیش
33.3 هزار بازدید 6 سال پیش
14.1 هزار بازدید 6 سال پیش
165 بازدید 6 سال پیش