ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
482 بازدید 3 سال پیش

با مشاهده این فیلم با پنل های خورشیدی آشنا خواهید شد که همرنگ سقف خانه های کم مصرف انرژی می شوند --- #آوای_خورشید ---- آدرس کانال تلگرام : www.net-solar.com ---- @NETsolar