7 دنبال‌ کننده
10.2 هزار بازدید ویدیو
1.4 هزار بازدید 2 سال پیش

راکتور ورمی کمپوست تولید مهم نیست,ارزان تولید کردن مهم است.اگر نمی توانید محصول خود را بفروشید,اگر قیمت محصولتان گران است, دیگر روشهای تولید سبدی,پشته ایی جوابگوی قیمتهای پایین این بازار نیست.تنها روشی که در تمام کشورهای پیشرفته برای تولید کرم خاکی استفاده میشود فقط راکتور ورمی کمپوست میباشد.چون در این روش میتوانید در مساحت کمتر,با نیروی انسانی کمتر,محصول بیشترو با کیفیت تر تولید کرد و این یعنی (بهره وری). از مزییتهای مهم این دستگاه تولید روزانه ورمی کمپوست با کیفیت و آنالیز مورد نیاز شما است .

کشاورزی

1.4 هزار بازدید 2 سال پیش

راکتور ورمی کمپوست تولید مهم نیست,ارزان تولید کردن مهم است.اگر نمی توانید محصول خود را بفروشید,اگر قیمت محصولتان گران است, دیگر روشهای تولید سبدی,پشته ایی جوابگوی قیمتهای پایین این بازار نیست.تنها روشی که در تمام کشورهای پیشرفته برای تولید کرم خاکی استفاده میشود فقط راکتور ورمی کمپوست میباشد.چون در این روش میتوانید در مساحت کمتر,با نیروی انسانی کمتر,محصول بیشترو با کیفیت تر تولید کرد و این یعنی (بهره وری). از مزییتهای مهم این دستگاه تولید روزانه ورمی کمپوست با کیفیت و آنالیز مورد نیاز شما است .

دیگر ویدیوها

1.4 هزار بازدید 2 سال پیش
254 بازدید 3 سال پیش
789 بازدید 3 سال پیش
1.5 هزار بازدید 7 سال پیش
4.1 هزار بازدید 7 سال پیش