26 دنبال‌ کننده
10.2 هزار بازدید ویدیو

مرور گذشته

304 بازدید ۱۰ ماه پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

مرور گذشته

304 بازدید ۱۰ ماه پیش

کومو2

229 بازدید ۱۱ ماه پیش

کومو

455 بازدید ۱۱ ماه پیش

الگوها

107 بازدید ۱۱ ماه پیش

زمان2

115 بازدید ۱۱ ماه پیش

زمان1

145 بازدید ۱ سال پیش

چنگال درس اخر

110 بازدید ۱ سال پیش

تمرین ماژور

129 بازدید ۱ سال پیش

لگاریتمی

162 بازدید ۱ سال پیش

تمرین ماژور

141 بازدید ۱ سال پیش

گرافیک صفحه

273 بازدید ۱ سال پیش

روش گن

1.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

گرافیک

104 بازدید ۱ سال پیش

ch4

144 بازدید ۱ سال پیش

ch4

156 بازدید ۱ سال پیش

ch3

159 بازدید ۱ سال پیش

ch2

130 بازدید ۱ سال پیش

ch

177 بازدید ۱ سال پیش

hd

256 بازدید ۱ سال پیش

exp

81 بازدید ۱ سال پیش

ثابا-د

86 بازدید ۱ سال پیش

color m

204 بازدید ۱ سال پیش

rd

105 بازدید ۱ سال پیش

rs1

117 بازدید ۱ سال پیش

ma1

146 بازدید ۱ سال پیش

s1

146 بازدید ۱ سال پیش

البرز

110 بازدید ۱ سال پیش

FIBO2

119 بازدید ۱ سال پیش

FIBO1

150 بازدید ۱ سال پیش

پخش

175 بازدید ۱ سال پیش

تمرین2

135 بازدید ۱ سال پیش

m3

152 بازدید ۱ سال پیش

b2

167 بازدید ۱ سال پیش

b1

154 بازدید ۱ سال پیش

m1

164 بازدید ۱ سال پیش

اکسل

305 بازدید ۱ سال پیش

بای استاپ

408 بازدید ۱ سال پیش

بازیگر سهم

494 بازدید ۱ سال پیش

روندها

330 بازدید ۱ سال پیش

روندها

237 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر