7 دنبال‌ کننده
22.8 هزار بازدید ویدیو
841 بازدید 3 هفته پیش

باروري و AMH ، گفتگوي اختصاصی دکتر مهدي هدايتي ، دکتر مهرا كتابي ، دکتر رامك اسماعيلي و دکتر ملك منصور اقصي

دیگر ویدیوها

37 بازدید 9 ماه پیش
22 بازدید 1 سال پیش
14 بازدید 1 سال پیش
26 بازدید 1 سال پیش
2.6 هزار بازدید 1 سال پیش
2.8 هزار بازدید 1 سال پیش
323 بازدید 1 سال پیش
52 بازدید 1 سال پیش
108 بازدید 2 سال پیش
762 بازدید 2 سال پیش
774 بازدید 2 سال پیش
514 بازدید 2 سال پیش
528 بازدید 2 سال پیش
174 بازدید 2 سال پیش
213 بازدید 2 سال پیش
213 بازدید 2 سال پیش
257 بازدید 2 سال پیش
642 بازدید 2 سال پیش
206 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر