1 دنبال‌ کننده
1.6 هزار بازدید ویدیو

سفر در دوران بارداری

29 بازدید ۳ روز پیش

اثرات رانندگی و سفر در بارداری

دیگر ویدیوها

سفر در دوران بارداری

29 بازدید ۳ روز پیش

ورزش در دوران بارداری

85 بازدید ۶ روز پیش

تغذیه در دوران بارداری

82 بازدید ۱ هفته پیش

تهوع در دوران بارداری

98 بازدید ۲ هفته پیش

بارداری

179 بازدید ۳ هفته پیش

ویروس پاپیلوما HPV

37 بازدید ۳ هفته پیش

ويتامين دي

79 بازدید ۳ هفته پیش

کم خونی

80 بازدید ۱ ماه پیش

آزمایش چربی خون

59 بازدید ۱ ماه پیش

آنزيم كبدي

77 بازدید ۱ ماه پیش

آزمايش كراتينين

28 بازدید ۱ ماه پیش

آزمايش اوره

59 بازدید ۱ ماه پیش

آزمايش هموگلوبين A1C

28 بازدید ۱ ماه پیش

آزمايش قند خون

111 بازدید ۱ ماه پیش

ميزان پلاكت خون

97 بازدید ۱ ماه پیش

میزان هماتوكریت خون

48 بازدید ۱ ماه پیش

ميزان هموگلوبين خون

99 بازدید ۱ ماه پیش

تعداد گلبول هاي قرمز خون

157 بازدید ۲ ماه پیش

تعداد گلبول هاي سفيد خون

30 بازدید ۲ ماه پیش

آزمايش سي بي سي

78 بازدید ۲ ماه پیش

معرفی آزمایشگاه سعید

55 بازدید ۲ ماه پیش
نمایش بیشتر