2 دنبال‌ کننده
7.1 هزار بازدید ویدیو

فاطمه فیروزآبادی

230 بازدید 1 سال پیش

دکتر مجید خسروی فارغ التحصیل سال ۱۳۸۷ از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.دارای هشت سال فعالیت تخصصی مشتمل بر ۲۱۰۰ عمل جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات www.drmajidkhosravi.com

دیگر ویدیوها

فاطمه فیروزآبادی

230 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

84 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

178 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

481 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

123 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

111 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

239 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

158 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

63 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

68 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

169 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

320 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

228 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

63 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

75 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

456 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

53 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

135 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

145 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

47 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

627 بازدید 1 سال پیش

عمل

72 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

88 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

50 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

70 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

272 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

71 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

103 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

137 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

302 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

83 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

58 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

284 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

143 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

98 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

56 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

75 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

151 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

156 بازدید 1 سال پیش

عمل دکتر مجید خسروی

79 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر