13 دنبال‌ کننده
17.1 هزار بازدید ویدیو

Bulk Molding Compounds

125 بازدید 4 سال پیش

دیگر ویدیوها

Bulk Molding Compounds

125 بازدید 4 سال پیش

ISO9001-2015

171 بازدید 4 سال پیش

Effective Problem Solving

64 بازدید 4 سال پیش

What Are Conceptual Skills in Management

126 بازدید 4 سال پیش

Process Approach to Management: Definition

185 بازدید 4 سال پیش

Gage R

249 بازدید 4 سال پیش

Honda Statistical Process Control

156 بازدید 4 سال پیش

Introduction to Risk Management

178 بازدید 4 سال پیش

دانستنیهای ISO 9001:2015

481 بازدید 4 سال پیش

ISO TS 16949 Changes Overview

171 بازدید 4 سال پیش

تولید خودرو قسمت اول

601 بازدید 4 سال پیش

دمینگ قسمت 3

207 بازدید 4 سال پیش

دمینگ - قسمت دوم

197 بازدید 4 سال پیش

دمینگ - قسمت اول

803 بازدید 4 سال پیش

Porter's Five Forces Model

341 بازدید 4 سال پیش

کیفیت با طراحی

53 بازدید 4 سال پیش

ISO 9001 2015 Clause 8 Operation

258 بازدید 4 سال پیش

MSA

303 بازدید 4 سال پیش

ISO 9001 2015 Clause 10 Improvement

268 بازدید 4 سال پیش

ISO 9001 2015 Clause 9 Performance Evaluation

207 بازدید 4 سال پیش

ISO 9001 2015 Clause 7 Support

263 بازدید 4 سال پیش

ISO 9001 2015 Clause 6 Planning of the QMS

185 بازدید 4 سال پیش

ISO 9001 2015 Clause 5 Leadership

286 بازدید 4 سال پیش

Context of the Organisation

160 بازدید 4 سال پیش

The future ISO 45001 for worker safety

179 بازدید 4 سال پیش

tyre manufacturing process

265 بازدید 4 سال پیش

ISO 10002 Customer Complaint Handling

160 بازدید 4 سال پیش

A New Look at Risk Management

144 بازدید 4 سال پیش

What is 6 Sigma

1.2 هزار بازدید 4 سال پیش

CPK چیست ؟

1.3 هزار بازدید 4 سال پیش

ده اشتباه در تهیه FMEA

232 بازدید 4 سال پیش

PPAP

201 بازدید 4 سال پیش

تعالی سازمان EFQM

725 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر